نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری


کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس مجازی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری، در شهریورماه سال جاری به همت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار می گردد. 

علاقه مندان جهت شرکت و ارائه مقاله به نشانی: http://ashraficonf.ir مراجعه فرمایند.

شایان ذکر است مهلت ارسال مقاله حداکثر تا روز نهم مرداد 1400 می باشد.