نمایش اسناد و رسانه‌ها

آیین نامه های وزارت علوم

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران دانلود (243.7k)
آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و موسسات دانلود (979.8k)
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده - وزارت عتف دانلود (164.9k)
شیوه نامه ارتقاء 95 دانلود (2,462.3k)
Aeennameh estekhdami azay hey'at elmi jadid دانلود (1,157.6k)
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی دانلود (4,441.7k)
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی دانلود (591.2k)