نمایش اسناد و رسانه‌ها

آیین نامه های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه داخلی پژوهشگربرتر استانی دانلود (776.2k)
شیوه نامه برگزاری کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثر دانلود (985.3k)
دستور العمل شرکت در همایش های علمی و کارگاه های تخصصی داخل کشور دانلود (774.5k)
دستورالعمل اجرای طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی دانلود (833.4k)
شیوه‌نامه پژوهانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کوثر دانلود (620.0k)
دستورالعمل تشویق و امتیازدهی به کتاب دانشگاه کوثر دانلود (876.3k)
دستورالعمل خرید کالا از محل اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر دانلود (414.7k)
دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه دانلود (516.1k)
دستورالعمل اجرایی مأموریت های پژوهشی دانشگاه کوثر دانلود (765.9k)
قرارداد خرید از محل پژوهانه دانلود (758.4k)
آیین نامه مالی معاملاتی خراسان شمالی دانلود (16,953.0k)
آیین نامه اجرایی پیشگیری از تقلب دانلود (1,547.9k)
کنفرانس خارجی دانلود (479.8k)
شیوه‌نامه داخلی سفرهای علمی کوتاه مدت دانلود (506.8k)
شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی دانلود (1,076.6k)
تشویقی_مقالات دانلود (834.4k)
دستورالعمل نگارش و تدوین طرح های پژوهشی دانلود (429.5k)