نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم

چهارمین فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم


 


چهارمین فراخوان راه ابریشم
چهارمین فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم

 

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور،صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در چهارمین سال اجرای خود، از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CAS) در قالب سه نوع فعالیت زیر حمایت می‌کند:

1.      پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک

2.      برگزاری کارگاه‌های مشترک

3.      تبادل محققین در دوره‌های کوتاه مدت

1. پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک

·        SRSF حداکثر از شش پروژه تحقیقاتی مشترک در دو زمینه علمی زیر حمایت خواهد کرد:

o       مواد پیشرفته*

o       علوم آب

*   پژوهش های مرتبط با حوزه های فناوری نانو و انرژی های تجدید پذیر که به نحوی با مواد پیشرفته مرتبط باشند، می توانند پروپوزال خود را در زمینه علمی مواد پیشرفته ارسال نمایند.

·        پژوهشگران ایرانی می‌توانند از تاریخ1398.05.05 الی 1398.06.08پروپوزال‌های مشترک خود را در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (rtms.insf.org) ثبت نمایند. ارسال پروپوزال نهایی پژوهشگران ایرانی تنها از طریق سامانه صندوق میسر خواهد بود.

جهت دریافت نمونه فرم پروژه‌های مشترک روی لینک کلیک فرمایید.

·        کلیه پروپوزال‌ها باید به صورت هم‌زمان و جداگانه به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (توسط محقق ایرانی) و CAS (توسط محقق چینی) ارائه شوند. درخواست‌هایی که فقط از یک جانب ارائه شده باشند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

·        پژوهشگران می‌بایست تنها یک زمینه علمی از دو زمینه ذکر شده در فراخوان را به عنوان زمینه علمی پروپوزال خود انتخاب نمایند.

·        آن دسته از طرح‌های پیشنهادی که امکان اجرای آن‌ها در ایران و بدون مشارکت همکار چینی وجود داشته باشد، در اولویت حمایت فراخوان قرار نخواهند گرفت.

·        محقق اصلی ایرانی باید عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های ایران بوده و محقق اصلی چینی نیز باید در یکی از پژوهشگاه‌ها یا دانشگاه‌های زیرمجموعۀ آکادمی علوم چین اشتغال داشته باشد. مسئولیت یافتن محقق چینی در بازه زمانی اعلام شده، از مؤسسات وابسته به آکادمی علوم چین بر عهده خود پژوهشگر می‌باشد.

جهت آگاهی از دانشگاه‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آکادمی روی لینک کلیک نمایید.

·        آن دسته از پژوهشگرانی که در سال گذشته و درچارچوب SRSF پروپوزال طرح پژوهشی مشترکشان به تصویب رسیده است، مجاز به ارسال پروپوزال طرح مشترک پژوهشی در فراخوان امسال نمی‌باشند.

·        حداکثر حمایت برای پژوهشگران هر کشور مبلغ 1.680.000.000 ریال در سال در نظر گرفته شده است. این حمایت شامل خرید تجهیزات نخواهد شد.

·        حداکثر زمان هر پروژه سه سال بوده و شروع پروژه از ابتدای سال 2020 میلادی می‌باشد.

 2. کارگاه‌های مشترک

·        SRSF حداکثر از سه کارگاه مشترک در زمینه‌های علمی زیر حمایت خواهد کرد:

o       فناوری نانو

o       انرژی‌های تجدید پذیر

o       علوم شناختی

o       مواد پیشرفته

o       علوم آب

o       مهندسی پزشکی

·        پژوهشگران ایرانی می‌توانند از تاریخ  1398.05.05الی 1398.06.08 پروپوزال‌های مشترک خود را در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (rtms.insf.org) ثبت نمایند.

جهت دریافت نمونه فرم کارگاه های مشترک روی لینک کلیک فرمایید.

·        محقق اصلی ایرانی باید عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های ایران بوده و محقق اصلی چینی نیز باید در یکی از پژوهشگاه‌ها یا دانشگاه‌های زیرمجموعه آکادمی علوم چین اشتغال داشته باشد. مسئولیت یافتن محقق چینی در بازه زمانی اعلام شده، از مؤسسات وابسته به CASبر عهده خود پژوهشگر می‌باشد.

جهت آگاهی از دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر مجموعه آکادمی روی لینک کلیک نمایید.

·        کلیه پروپوزال‌ها باید به صورت هم‌زمان و جداگانه به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و CAS ارائه شوند. درخواست‌هایی که فقط از یک جانب ارائه شده باشند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

·        کارگاه می‌تواند صرفا در کشور چین یا ایران برگزار شود.

·        در صورت برگزاری کارگاه در ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تا سقف 630,000,000 ریال به محققین ایرانی حمایت مالی میزبانی کارگاه را ارائه خواهد کرد، و CAS نیز هزینه‌های سفر بین‌المللی محققین چینی را جهت شرکت در کارگاه تأمین خواهد نمود.

·        در صورت برگزاری کارگاه در چین، حمایت مالی CAS از محققین خود برای میزبانی کارگاه تا سقف 630,000,000 ریال خواهد بود، در حالی‌که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور هزینه‌های سفر بین‌المللی محققین ایرانی را جهت شرکت در کارگاه تأمین خواهد نمود.

·        آن دسته از پژوهشگرانی که در سال گذشته و درچارچوب SRSF پروپوزال کارگاه مشترکشان به تصویب رسیده مجاز به ارسال پروپوزال کارگاه مشترک در فراخوان امسال نمی‌باشند.

·        زمان برگزاری کارگاه باید در سال 2020 میلادی باشد.

3. برنامه تبادل محققین

·        تبادل پژوهشگر شامل بازدید به مدت حداکثر یک هفته از یک یا چند مؤسسه یا دانشگاه زیرمجموعه آکادمی علوم چین توسط یک پژوهشگر ایرانی است.

جهت آگاهی از دانشگاه‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آکادمی بر روی لینک کلیک نمایید.

·        SRSF از حداکثر 24 بازدید یک‌ هفته‌ای حمایت خواهد نمود.

·        پژوهشگران ایرانی می‌توانند از تاریخ  1398.05.05الی 1398.06.08 درخواست خود را در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (rtms.insf.org) ثبت نمایند.

·        متقاضیان ایرانی برنامه تبادل محققین باید از اعضای هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های ایران باشند.

·        ارسال درخواست تبادل محققین از سوی پژوهشگران ایرانی صرفا به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده و لازم نیست درخواست‌ بازدید به صورت مشترک با طرف چینی تهیه و ارسال گردد.

·        متقاضیان ایرانی باید دعوت‌نامه‌ای از مؤسسه یا مؤسسات مورد نظر جهت بازدید در آکادمی تهیه نموده و در سامانه پژوهشی صندوق بارگذاری نمایند. مؤسسه میزبان باید در این دعوت‌نامه ذکر نماید که هزینه‌های اقامت بازدیدکننده ایرانی را در زمان سفر تأمین می‌نماید.

·        صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مسئول تأمین هزینه‌های سفر بین‌المللی محققین ایرانی است، در حالی‌که طرف میزبان هزینه‌های اقامت محلی و سفرهای درون-شهری را تأمین می‌نماید.

·        CAS صرفا می‌تواند میزبان بازدید از مؤسسات و دانشگاه‌های زیرمجموعه خود باشد.

·        زمان انجام بازدید باید در سال 2020 میلادی باشد.

اطلاعات تماس پژوهشگران ایرانی

 خانم زهرا احسانی

کارشناس مطالعات علمی و روابط بین الملل، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

تلفن: 82161112

 فکس: 88003981

ایمیل:  ehsani.s@insf.org

 اطلاعات تماس رابط آکادمی علوم چین در دبیرخانه مشترک صندوق علمی راه ابریشم

لینک فراخوان در سایت آکادمی علوم چین:

http://www.bic.cas.cn/tzgg/201907/t20190726_4705311.html

 خانم میاو یو

کارشناس همکاری بین‌المللی، آکادمی علوم چین

تلفن: +861068597526

 فکس: +861068511095

 ایمیل: miaoyu@cashq.ac.cn

际合作局亚非处:刘宁  张世专

询电话:010-68597526

电子邮件: nliu@cashq.ac.cn  szzhang@cashq.ac.cn

 地址:北京市西城区三里河路52 100864