نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشگر برتر دانشجویی

پژوهشگر برتر دانشجویی


 

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه در نظر دارد در مراسم هفته پژوهش و فناوری 1397 از دانشجویانی که فعالیت‌های پژوهشی دارند تقدیر نماید، زمان ارائه مستندات حداکثر تا تاریخ 1397/09/30 می باشد.

  ردیف

     عنوان

    اسناد جهت ارائه

    1      

   مقاله/ مقالات

    مقاله به همراه سربرگ 

2      

   فعالیت در طرح های تحقیقاتی

    گواهی اختتام طرح

3      

   تالیف/ ترجمه کتاب

     تصویر صفحه شناسنامه کتاب

4      

   اختراع، ابداع و نوآوری

    تصویر گواهی اختراع

5      

   تجاری سازی علمی

    تصویر گواهی‌نامه