نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد در مجله Physics Reports به چاپ رسید.

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد در مجله Physics Reports به چاپ رسید.


 

 

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد در مجله Physics Reports به چاپ رسید.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در این باره اظهار داشت:

دکتر معصومه موذن سرخی عضو هیأت علمی گروه مهندسی فیزیک، اپتیک و لیزر این دانشگاه مقاله خود را تحت عنوان  Mass dimension one fermions: Constructing darkness  با همکاری نویسندگان برجسته بین المللی از کشور برزیل، چین و  استرالیا در مجله Physics Reports به چاپ رساند.

وی ادامه داد: این مجله از مجلات JCR با Quality سطح یک و دارای ضریب تأثیر 25/600 می‌باشد که جزء 10 درصد اول گروه موضوعی می باشد و باعث افتخار این دانشگاه است. همچنین ضمن تبریک به دکتر موذن سرخی برایشان آرزوی موفقیت های روز افزون را داشتند.