نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 7 جلسه 151 شورای پژوهشی- در خصوص اخذ Doi مقالات به منزله انتشار نهایی

مصوبه 7 جلسه 151 شورای پژوهشی- در خصوص اخذ Doi مقالات به منزله انتشار نهایی


مصوبه 7 جلسه 151 شورای پژوهشی

مقرر شد اخذ Doi مقالات به منزله انتشار نهایی تلقی شود و درصورت احراز هرگونه مغایرت مسئولیت ناشی از آن بر عهده شخص باشد.