نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 2 جلسه 143 شورای پژوهشی- در خصوص اعتبار سنجی نشریات

مصوبه 2 جلسه 143 شورای پژوهشی- در خصوص اعتبار سنجی نشریات


مصوبه 2 جلسه 143 شورای پژوهشی
اعتبارسنجی نشریات علمی خارجی/ ایرانی که در فهرست سیاه وزارت علوم قرار ندارد و نیز دارای نمایه معتبر نمی باشند بررسی شد.

مقرر گردید به مقالات منتشر شده در این دسته نشریات، امتیازی تخصیص داده نشود.