نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست رشته‌های دانشجویان مورد نیاز، در واحدهای فناور (طرح دستیار فناور)

لیست رشته‌های دانشجویان مورد نیاز، در واحدهای فناور (طرح دستیار فناور)


لیست رشته‌های دانشجویان مورد نیاز، واحدهای فناور در خصوص طرح دستیار فناوری به شرح زیر اعلام می‌گردد.