نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فیلم آموزش ثبت نام اعضای هیات علمی در پایگاه های استنادی

فیلم آموزش ثبت نام اعضای هیات علمی در پایگاه های استنادی


فیلم آموزش ثبت نام اعضای هیات علمی در پایگاه های استنادی

 
 
جهت مشاهده  فیلم آموزش ثبت نام اعضای هیات علمی در پایگاه های استنادی (Google Scholsr, Publons, Orcid, Scopus) به آدرس زیر مراجعه نمایید.