نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر در زمره دو درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2022

عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر در زمره دو درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2022


 

  جناب آقای دکتر عمران توحیدی عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی دانشگاه  کوثر در فهرست دو درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2022 قرار گرفت.