نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریح و آموزش طرح دستیار فناور- مختص دانشجویان

تشریح و آموزش طرح دستیار فناور- مختص دانشجویان


 

پارک علم و فناوری خراسان شمالی برگزار می‌کند:
 
تشریح و آموزش طرح دستیار فناوری
ویژه دانشجویان دانشگاه‌های خراسان شمالی (کارآموزی دانشجویان در شرکت‌های پارک)
دانشجو‌های متقاضی می‌توانند هم به صورت حضور و هم مجازی در دوره آموزشی شرکت نمایند.
زمان چهارشنبه مورخ 1401/03/11 ساعت 12:00
مکان برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی واقع در سایت اداری-آموزشی ارکان
لینک مجازی : https://b2n.ir/park-intern