نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش های دانشگاه شاهرود 1398

به استحضار می رساند دانشگاه شاهرود در سال 1398 میزبان برگزاری 7 همایش ملی می باشد. جهت مشاهده همایش ها و محورهای آن به آدرس www.shahroodut.ac.ir مراجعه نمایید.