نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه 1397

انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه 1397


انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه 1397

در خصوص ارسال مدارک و مستندات پژوهشی جهت انتخاب پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه؛‌ طبق مصوبه جلسه 73 شورای پژوهشی دانشگاه فعالیت‌های پژوهشی یک سال اخیر ( مهرماه 96 لغایت 31 شهریور 97)  که بنام دانشگاه می‌باشند قابل محاسبه در امتیازات خواهند بود.

نحوه امتیازدهی مطابق با شیوه نامه امتیاز دهی به مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه کوثر می باشد.