نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الویت پژوهشی سال ۱۴۰۱- مرکز آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

الویت پژوهشی سال ۱۴۰۱- مرکز آموزش و پرورش استان خراسان شمالی


با سلام و احترام؛
موضوع: فراخوان اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۱
به  استحضار می رساند شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در نظر دارد به منظور توسعه فرهنگ پژوهش در عرصه آموزش و پرورش و کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر، فراخوان اولویت های پژوهشی سال ۱۴۰۱ را برگزار نماید، خواهشمند است جهت ارسال موضوعات پیشنهادی خود به دبیرخانه شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان (گروه تحقیق و پژوهش) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایید.