نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاح عناوین مجلات علمی وزارت علوم

اصلاح عناوین مجلات علمی وزارت علوم


اصلاح عناوین مجلات علمی وزارت علوم

به اطلاع استادان و پژوهشگران ارجمند می رساند وفق مکاتبه وزارت محترم عتف، نشریات مندرج در فهرست نشریات مجاز وزارت مذکور که در فرآیند رتبه بندی سالانه نشریات ارزیابی می شوند، از این پس صرفاً بعنوان نشریه علمی معرفی می شوند و می توانند مقاله های پژوهشی یا ترویجی را منتشر نمایند.

لذا عناوین علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی برای نشریات فوق استفاده نخواهد شد.