نمایش اسناد و رسانه‌ها

آیین نامه های وزارت علوم

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه ارتقاء 95 دانلود (2,462.3k)
Aeennameh estekhdami azay hey'at elmi jadid دانلود (1,157.6k)
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی دانلود (4,441.7k)
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی دانلود (591.2k)